Αρχική Επικοινωνία Περιεχόμενα

Γραμμική παλμέταΓραμμικό σύστημα παλμέτας

Παραδοσιακής μορφής φύτευσης που στηρίζεται σε μεγάλης ανάπτυξης δένδρα που αρχίζουν να καρποφορούν ικανοποιητικά από τον 4ο χρόνο. Τον πρώτο και δεύτερο χρόνο ζωής του κτήματος, τα δένδρα πρέπει να αναπτυχθούν, εξασφαλίζοντάς τα όσο το δυνατόν ευνοϊκότερες συνθήκες λίπανσης και άρδευσης. Τον τρίτο χρόνο που τα δένδρα αρχίζουν και σχηματίζουν κάποιους καρπούς δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο κλάδεμα των δένδρων αρχίζοντας ο παραγωγός να σχηματίζει την καρποφορούσα ζώνη. Το γραμμικό σύστημα εφαρμόζεται στην Ελλάδα τα τελευταία 25 χρόνια σε μεγάλη κλίμακα δεδομένου των γνώσεων που υπήρχαν ως τότε στον χώρο αλλά και λόγω του χαμηλότερου κόστους εγκατάστασης από πλευράς κόστους φυτικού υλικού. Ένα κόστος όμως το οποίο αυξάνεται βαθμιαία τα επόμενα 3-4 χρόνια από την εγκατάσταση δεδομένου του υψηλού κόστους παραγωγής και καλλιέργειας των δένδρων αλλά και της έλλειψης εμπορεύσιμου καρπού στα πρώτα χρόνια ζωής του κτήματος. Το κόστος εγκατάστασης της γραμμικής παλμέτας (πάσσαλοι, σύρμα ή Bayco) δεν διαφέρει αισθητά από τα άλλα 2 συστήματα που αναφέραμε.


KIKU Hellas

2008 TORUS internet applications