Αρχική Επικοινωνία Περιεχόμενα

Πρότυπο Globalgap

Πρότυπο Globalgap

Ολοκληρώθηκε στις 4/11/2009 η διαδικασία πιστοποίησης των φυτωρίων Πουλτσιδη. Η διαδικασία ακολούθησε τις απαιτήσεις του προτύπου Globalgap (GLOBALGAP Plant Propagation Material standard V2.0) και υλοποιήθηκε από τον οργανισμό πιστοποίησης A Cert σε συνδυασμό με την πολύτιμη στήριξη της εταιρείας συμβούλων Genecon.

Επιστροφή


KIKU Hellas

2008 TORUS internet applications