Αρχική Επικοινωνία Περιεχόμενα

Κορδόνι


Κορδόνι (Υπέρ-πυκνό)

Πρωταρχικό μέλημα του παραγωγού είναι να δημιουργήσει ένα φράχτη από δένδρα μηλιάς ή αχλαδιάς. Οι αποστάσεις φύτευσης κυμαίνονται από 3 εώς 3,5m μεταξύ των γραμμών και 0,60m επί της γραμμής. Εδώ το υποκείμενο Μ9 είναι η μοναδική επιλογή μας για όλες της ποικιλίες εκτός από αυτής που είναι πολύ μειωμένης ανάπτυξης όπως η Red kan η οποία επίσης συνιστάται να φυτεύεται με υποκείμενο Μ26. Απαραίτητη είναι η εγκατάσταση αντιχαλαζικών διχτυών για την προστασία των καρπών από τα ηλιακά εγκαύματα. Στο σύστημα αυτό τα νεαρά δενδρύλλια δεν χρειάζεται να φέρουν πλάγιες διακλαδώσεις παρά μόνο λεπτοκλάδια σε όλο το μήκος τους τα οποία διατηρούμε με διάφορες τεχνικές κλαδέματος επάνω στον κορμό για να καρποφορούν κάθε χρόνο βάση συγκεκριμένου ρυθμού και τρόπου ανανέωσης.


KIKU Hellas

2008 TORUS internet applications