Αρχική Επικοινωνία Περιεχόμενα

Κυπαρίσσι

Κυπαρίσσι (Fuseto)

Τα δένδρα φυτεύονται σε αποστάσεις 3,5m μεταξύ των γραμμών και 1 εώς 1,25m επί της γραμμής ανάλογα με την ποικιλία και το ιστορικό του κτήματος. Τα υποκείμενα συνδυάζονται αναλόγως της ποικιλίας που εγκαθιστούμε. Έτσι στην ομάδα ποικιλιών Red Delicious, Red Cap κτλ. χρησιμοποιούμε το υποκείμενο Μ26. Για τις ποικιλίες μηλιάς Gala, Golden, Johnaprince και Fuji KIKU χρησιμοποιούμε υποχρεωτικά το υποκείμενο Μ9.Ο συνδυασμός Μ9 με Red Delicious καλά θα είναι να αποφεύγεται για το κυπαρισσάκι λόγω του κινδύνου των ηλιακών εγκαυμάτων στους καρπούς εκτός και αν στο κτήμα υπάρχει η εγκατάσταση αντιχαλαζιακών διχτυών. Επίσης σε επαναφυτευμένο μηλεώνα αποφεύγουμε το συνδυασμό Μ9 με red Delicious λόγω μειωμένης ανάπτυξης. Σε μια τέτοιου είδους εγκατάσταση το φυτωριακό υλικό πρέπει να το χαρακτηρίζει η πλάγια ανάπτυξη βλαστών που ανάλογα με την ποικιλία και τις συνήθειες ανάπτυξης, ποικίλουν σε αριθμό. Απαραίτητα όμως θα πρέπει να υφίστανται διότι παίζουν καθοριστικό ρόλο και στην ανάπτυξη του πρώτου χρόνου αλλά και στην καρποφορία  από τον δεύτερο χρόνο και έπειτα. Επίσης η ομοιομορφία των δένδρων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα μείωσης κοστολογίου παραγωγής και επίτευξης υψηλής ποιότητας καρπών.


KIKU Hellas

2008 TORUS internet applications