Αρχική Επικοινωνία Περιεχόμενα

Προβλήματα δενδροκαλλιεργειών

1. Επαναφύτευση Οπωρώνα μηλιάς – αχλαδιάς


Σε πολλές παραδοσιακά μηλοπαραγωγικές περιοχές το πρόβλημα της επαναφύτευσης μηλιάς είναι ορατό και δημιουργεί πολλές φορές φαινομενικά αξεπέραστα εμπόδια για την συνέχιση της καλλιέργειας. Εδώ θα πρέπει να αναρωτηθούμε και να διερευνήσουμε και άλλες περιοχές του πλανήτη με παρόμοια χαρακτηριστικά. Έτσι η περιοχή του Bolzano στην Β. Ιταλία καλλιεργεί μηλιές εδώ και 200 χρόνια με αρχικό σύστημα να είναι το ελεύθερο κύπελλο που έχει εγκαταλειφθεί πλέον και αντικατασταθεί τα τελευταία 30 χρόνια με συστήματα πυκνής και υπέρ-πυκνής φύτευσης. Η περιοχή αυτή αν εξαιρέσουμε τις κλιματικές παραμέτρους είναι ιδιαίτερη βεβαρημένη με ασθένειες στο έδαφος. Παρ' όλα αυτά η περιοχή ζει από την καλλιέργεια μηλιάς και είναι η πιο δυναμική περιοχή της Ευρώπης. Στα πρώην Ανατολικού block κράτη όπως είναι η Ουγγαρία, Πολωνία κλπ. οι αγρότες διατηρούσαν τα κτήματά τους σε μορφή φάρμα ή κολχόζ. Οι εκτάσεις αυτές επαναφυτεύονται όλα τα χρόνια με την καλλιέργεια της μηλιάς, ακόμη και τώρα.

Στην ουσία λοιπόν το θέμα της επαναφύτευσης δεν αποτελεί αξεπέραστο πρόβλημα.

Δύο είναι τα προβλήματα που χρίζουν ιδιαίτερη προσοχή και λύση, η παρουσία στο έδαφος μυκήτων του γένους phytophthora sp και η μείωση ανάπτυξης του  νέου δένδρου.

Ξεκινώντας από ένα φυτωρειακό υλικό που είναι απαλλαγμένο από μύκητες του γένους phytophthora και από υποκείμενο με καλή συμπεριφορά έναντι αυτού του μύκητα όπως το Μ9, Μ26 ο δενδροκαλλιεργητής κτίζει την επιτυχία της φύτευσής του. Στην επαναφύτευση λοιπόν μηλιάς με μηλιά η ύπαρξη του μύκητα phythophthora αποτελεί ένα εμπόδιο που ξεπερνιέται. Η χρήση των φωσφορικών λιπασμάτων κατά την προετοιμασία του εδάφους με εφαρμογή βασικής λίπανσης σε όλη την επιφάνεια αποτελεί ένα ακόμη μέτρο πρόληψης. Ο φώσφορος είναι στοιχείο που δρα ευεργετικά στην ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και θωρακίζει το φυτό μας από προσβολές. Το ριζοπότισμα στα πρώτα χρόνια ζωής των δένδρων αποτελεί επίσης ένα καλό όπλο πρόληψης και θεραπείας της ασθένειας.

Η ανάπτυξη των μυκήτων του γένους phytophthora ευνοούνται από τον κακό αερισμό του εδάφους, από κατακλυζόμενα χωράφια και από μεγάλη συνεκτικότητα του εδάφους με κακή στράγγιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις φροντίζουμε να φυτεύεται το δενδρύλλιο αρκετά ψιλά όσον αφορά το επίπεδο του εδάφους και να συσσωρεύουμε επιφανειακό χώμα μέχρι 3-4 εκατοστά κάτω από την έκπτυξη του εμβολίου. Αυτό εξασφαλίζει ιδιαίτερο αερισμό του ριζικού συστήματος και ευνοϊκές συνθήκες στράγγισης. Είναι τα γνωστά σε όλους «σαμαράκια». Τα δένδρα με τον τρόπο αυτό φύτευσης έχουν υψηλότερες απαιτήσεις σε νερό τα 2 πρώτα χρόνια.

Μια επαναφύτευση όμως επιφέρει και μεταβολές στη δυναμικότητα ενός εδάφους και στην εξέλιξη της νέας φυτείας. Τα νέα δένδρα έχουν μειωμένη ανάπτυξη. Αυτό αντιμετωπίζεται με την επιλογή αναλόγης ποικιλίας, υποκειμένου και συστήματος φύτευσης. Φυσικά το πρόγραμμα της λίπανσης προσαρμόζεται ανάλογα .

Όσον αφορά την αχλαδιά, μέχρι στιγμή δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα από επαναφύτεση οπωρώνων.

 

2. Φαινόμενο Παρενιαυτοφορίας
Φαινόμενο κατά το οποίο τα δένδρα της μηλιάς καρποφορούν την μια χρονιά υπερβολικά ενώ την επόμενη σχεδόν καθόλου. Παρατηρείται κυρίως σε ζωηρά δένδρα εμβολιασμένα σε υποκείμενο σπορόφυτου ή ΜΜ106 μεγάλης ηλικίας. Τα αίτια συγκεντρώνονται στις καλλιεργητικές τεχνικές που εφαρμόζει ο παραγωγός, ειδικά στο αραίωμα και στο κλάδεμα. Κατά το κλάδεμα ειδικά, καλό θα είναι να γίνεται ανανέωση των καρποφόρων οργάνων και να κρατούνται μόνο τα λεπτοκλάδια και οι λαμβούρδες. Τα λεπτοκλάδια, είναι ετήσιοι μικροί βλαστοί που ο ακραίος οφθαλμός τους είναι ανθοφόρος (έντονα διογκωμένος). Επίσης οι λαμβούρδες είναι ετήσια καρποφόρα όργανα που εμφανίζονται όμως σε δευτεροετή βλαστό - ξύλο. Η λαμβούρδα μπορεί να καρποφορήσει συνολικά 3 χρόνια, όμως πρέπει να αποφεύγεται διότι μετά τον 1 χρόνο, υποβαθμίζεται η ποιότητα του καρπού που παράγει. Η φυσιολογική ακολουθία της λαμβούρδας θα πρέπει να είναι η εξής. Κατά το κλάδεμα αφήνουμε τις νεαρές λαμβούρδες να καρποφορήσουν και τον επόμενο χρόνο τις αφαιρούμε είτε αυτόνομα είτε με κοντοκλάδι σε κάποιο παράπλευρο λεπτοκλάδιο.

Τα λεπτοκλάδια επίσης μας δίνουν πολύ καλής ποιότητας καρπό. Η φυσιολογική τους ακολουθία έχει ως εξής. Ο ακραίος οφθαλμός που ανθοφορεί και αφού, γονιμοποιηθεί θα πρέπει ο παραγωγός να αραιώσει τα καρπίδια αφήνοντας ένα να μεγαλώσει. Επειδή ο οφθαλμός της μηλιάς είναι μικτός (περιέχει ανθικές και βλαστικές καταβολές) κατά την βλαστική περίοδο το λεπτοκλάδιο επιμηκύνεται κατά μερικά εκατοστά  και καταλήγει πάλι σε ανθοφόρο οφθαλμό. Με τον τρόπο αυτό και κρατώντας σε θρεπτική ισορροπία το δένδρο το φαινόμενο της παρενιαυτοφορίας δεν μας απασχολεί.

 

3. Καρποδετικοί παράγοντες

Κατά την ανθοφορία σχεδόν όλοι οι παραγωγοί μηλιάς και ειδικά αυτοί που καλλιεργούν ποικιλίες της ομάδας των Red Delicious χρησιμοποιούν ορμόνες καρπόδεσης και ειδικά γιβεριλίνες και βενζυλαδενίνες. Η σωστή χρήση των ορμονών αυτών έχει επιθυμητά αποτελέσματα στην καρποφορία και στο σχήμα των καρπών. Έχει παρατηρηθεί όμως, ότι δρουν ανασταλτικά στην μετασυλλεκτική συμπεριφορά των καρπών κατά την συντήρηση. Έτσι οι καρποί εμφανίζουν έντονα το σύμπτωμα της εσωτερικής καστάνωσης. Επιπλέον επιβαρύνουμε τους καρπούς με την βενζυλαδενίνη που είναι επικίνδυνη ουσία για τον ανθρώπινο οργανισμό. Η σωστή καρπόδεση ενός κτήματος είναι αποτέλεσμα της κατανόησης της φυσιολογίας της ανθοφορίας, των απαιτήσεων του φυτού στο στάδιο αυτό και φυσικά της ισορροπημένης θρεπτικής κατάστασης του δένδρου. Στα ανάλογα στάδια που βρίσκεται το καρποφόρο όργανο της μηλιάς και αχλαδιάς έχει και τις ανάλογες ανάγκες σε θρεπτικά. Εκεί πρέπει να επέμβουμε με τις ανάλογες συνθέσεις θρεπτικών σκευασμάτων και να καλύψουμε τα κενά θρέψης που υπάρχουν στο φυτό μας.

Τα Φυτώρια Πουλτσίδη και η KIKU Hellas είναι οι επιχειρήσεις που στέκονται δίπλα στον παραγωγό μηλιάς - αχλαδιάς στον νευραλγικό αυτό τομέα και στηρίζουν τους παραγωγούς με ένα πρόγραμμα καρποδετικών ψεκασμών ώστε να επιτευχθούν:

  1. Ικανοποιητική καρποφορία κάθε χρόνο
  2. Ισορροπημένη θρεπτική κατάσταση του δένδρου
  3. Ελκυστική εμφάνιση των καρπών
  4. Άριστη μετασυλλεκτική συμπεριφορά
  5. Ελάχιστή δυνατή παρουσία υπολλειμάτων από επικίνδυνες ουσίες και στ. μείωση κοστολογίου

Το πρόγραμμα ψεκασμών έχει καταρτιστεί με την βοήθεια της πολυετούς εμπειρίας της  Ισπανικής εταιρίας AMC Chemical Ltd και Trichodex SA και το οποίο έχει γνώμονα, την δική σας επιτυχία. Τα προϊόντα των διεθνώς αναγνωρισμένων εργοστασίων εκπροσωπούνται στην Β. Ελλάδα από εμάς (δείτε τη σχετική ιστοσελίδα) και θα τα βρείτε στους κατά τόπους γεωπόνους σας. Ζητήστε τα!

 


KIKU Hellas

2008 TORUS internet applications