ПОДЛОЖКИ

През последните 25 години за подложка на крушата се използува дюлята. С това се цели да се контролира интензивността на растежа на присадката, както и да се увеличи добива на продукцията. Някои от разновидностите на дюлята нямат добра съвместимост със сортовете круши и затова се налага използването на междинник, например сорта Buerre Hardy. При други случаи философията е друга. Използваме клонови  подложки от круша от типа OHxF, както например OHxF 40 с цел да решим проблема на несъвмесимостта, но също така да се преборим и с хлорозата в тези райони, където почвите са богати на активни карбонати и дюлята не може да се отглежда на тези места.

ДЮЛЯ А (E.M.A.)

Тази подложка е избор на Института "East Malling" в Англия. Присадените върху нея сортове имат умерен растеж, около 70%.  Притежава добра съвместимост с повечето сортовете круши, освен сорта Williams. В областта на Тирново /Гърция/  се счита за добра подложка за сорта „ Кристали".

ДЮЛЯ   С (E.M.C.)

Тази подложка също е откритие на "East Malling". Много ниска подложка - джудже. Присадените върху нея сортове имат умерен до слаб растеж, около 55% от присадката. Идеална подложка за гъсти насаждения. Няма добра съвместимост със сорта „Контула" и Santa Maria. Чувствителна е към хлороза.

ВА 29

Произхожда от Франция и е открита от Bois L'Abbe през 1963 година. Придава по- силен растеж на крушовите сортове, около 75%. Това е една от най- старите подложки в Гърция. Поради несъвместимостта и с много от сортовете круши напоследък употребата и се избягва.

ДЮЛЯ  ADAMS

Принадлежи към групата подложки, идващи от областта Прованс във Франция. Придава умерен растеж на сортовете круша до 65%. Устойчива подложка към влажните почви и от там много устойчива към хлорозата. Демонстрира добра съвместимост с всички крушеви сортове. Разсадниците „Пулцидис" са забелязали, че тя се явява идеалната подложка за гръцките условия. Проявява съвместимост почти с всички сортове круши, освен със Williams и Highland.

ПОДЛОЖКИ  OHxF

Тези подложки произхождат от Америка. Създадени са от зародиша на крушата pyrus communis. Тази група от подложки обхваща различни разновидности на OHxF, като всички те придават различен по сила растеж на присадените към тях сортове круши. Например OhxF 333 е от най- силнорастящите. В резултат на което дърветата дават плод задоволително късно и с не добри размери. Подложката OHxF 40 изглежда е най - популярната, благодарение на притежаващите желани агрономически качества. Тя притежава 705 нанизъм, устойчивост на болести в районите с високо съдържание на /CaCO3/  карбонати, висока степен на съвместимост с всички сортове круша, рано узрява, плодовете са едри и е подходяща за интензивни крушови насаждения. Цялата група от този вид подложки са резистентни  към огнения пригор и загиването на завръзите по крушата.

 


KIKU Hellas

2008 TORUS internet applications