ЛИНЕЙНА ПАЛМЕТНА СИСТЕМАЛИНЕЙНА  ПАЛМЕТНА  СИСТЕМА

Това е традиционен начин на засаждане. Базира се на големи по растеж дървета, които започват да дават плод задоволително след 4 тата година. През първата и втората година от живота на овощарника дърветата трябва да се развият. Осигуряваме им максимално добри условия на торене и напояване. През третата година, когато дървото започне да образува някакви плодове особено значение се отдава на резитбата на дърветата. Производителят започва да образува плододаващата зона. В Гърция през последните 25 години линейната система е застъпена много активно. Таво се дължи на съществуващите познания в областта дотогава, но и също на ниската себестойност що се отнася до цената на посадъчния материал. Цената на самото изграждане на линейната палмета /колчета, тел и Bayco/ не се отличава особено от останалите две системи за засаждане.


KIKU Hellas

2008 TORUS internet applications