Подложки за присаждане
Подложки за присаждане
Подложки /1ва година/
Подложки /1ва година/
Имунизирани растения
Имунизирани растения
Присадници- пъпки
Присадници- пъпки
Присадници- калеми
Присадници- калеми
Развитие на леторасти
Развитие на леторасти
Разсадник- оформени растения
Разсадник- оформени растения
Оформено крушево дърво
Оформено крушево дърво
Етикетопоставяне
Етикетопоставяне
Изкореняване
Изкореняване
Категоризация
Категоризация
Оформяне на снопове растения
Оформяне на снопове растения
Подреждане в палети
Подреждане в палети
Съхранение в хладилно помещение
Съхранение в хладилно помещение

KIKU Hellas

2008 TORUS internet applications