Начална страница


 

Основите на разсадниците „Пулцидис" са поставени през 1964 година. Тогава основателят на разсадниците Йоанис Пулцидис - производител на ябълки и праскови забелязва недостатъците на неговите колеги производители - овощари. Той пожелава да създаде един разсадник за производство на плодни дръвчета, най- вече на праскова. С течение на времето този разсадник се разраства в доста голяма разсадъчна градина с влияние във овощарството в цяла Гърция, а също така си спечелва фанатични приятели и клиенти от от селско- стопанските среди навсякъде.

През 1997 година се осъществява смяната на ръководството на разсадника, което преминава в ръцете на сегашния собственик - технолога- агроном господин Георгиос Пулцидис.

Първата промяна, която осъществихме в производството на разсадника бе специализирането в отглеждането на два вида плодни дръвчета - първоначално крушата, а по- късно и ябълката бяха целите на разработките ни. Вторият ни приоритет на работа се явява установяването на проблемите в отглеждането на овошките в нашата страна, а също така и локализирането на нови важни - ценни видове ябълки и круши.

Третата ни задача е класифицирането по значимост на различните техники за отглеждане на овошките в градината. Също така търсим и намираме най - подходящия и най - резултатния метод на засаждане, който да е винаги в полза на производителя.

 Смятаме, че трите цели, които си е поставила нашата фирма са постигнати по възможно най - добрия начин. И така през 2008 година ни заварвате по- силни и по- готови от всякога, за да предложим на производителите - овощари високо качествен посадъчен материал за отглеждането на ябълки и круши.

 През 2006 в село Моноспита  ние изградихме съвременно складово помещение с размери 1000 m2. То е създадено изключително за съхранението на младите дръвчета през зимните месеци. По този начин непосредствено след изкореняването на дръвчетата, те се подреждат в палети и се съхраняват в контролирана среда с техническа облачност. Така им се осигуряват най- благоприятните условия с атмосферна влажност 99% и температура 3 градуса по Целзий. Това е среда, която им осигурява отлични условия на съхранение, без да бъдат повлиявани от различните климатични условия, като мраз, суша и т.н.  

 


KIKU Hellas

2008 TORUS internet applications