ППРОБЛЕМИ ПРИ ОВОЩАРСТВОТО

1. Повторно засаждане на разсадника с ябълки - круши


В много области, които са традиционно известни с отглеждането на ябълкови насаждения, проблемите от повторното засаждане са очевидни. Те много често създават феноменално непреодолими пречки за продължаването на производството. Тук е необходимо да си зададем някои въпроси и да анализираме и други места по света, които имат подобни проблеми. Така например в областта Bolzano в Северна Италия ябълки се отглеждат вече 200 години. Там старата първоначална система на „свободната чаша" е изоставена и заменена с гъсто и много гъсто засаждане. Тази област, като изключим благоприятните климатични условия е изключително натоварена с болести по почвата. Независимо от това тази област се прехранва и живее от отглеждане на ябълки и е най- активната в това отношение в цяла Европа. В бившите източноевропейски държави, като Унгария, Полша и др. селскостопанските работници поддържаха масивите с насаждения под формата на ферми или колхози. Тези огромни масиви се засаждаха повторно години наред с ябълки до ден днешен. Така че, стигаме до извода, че проблемът на повторното засаждане не представлява такава непреодолима пречка. Съществените проблеми, които се нуждаят от особено внимание и разрешаване са два: Единият е появата в почвата на гъбички от рода phytophtora spp. и другият е намаленият растеж на новите дръвчета.

При положение, че един производител започне своята работа набавяйки си един посадъчен материал, освободен от гъбата phytophtora sp. и една подложка, която да има адекватно поведение спрямо тази гъба, като например М9 и М26, то тогава той сигурно поставя основите на успешното засаждане и отглеждане на продукцията си. При повторното засаждане на ябълковата градина с ябълки съществуването на гъбата phytophtora се явява един проблем, който се преодолява. Употребата на фосфорни торове при подготовката на почвата при основното торене по цялата повърхност на градината е също добра профилактична мярка. Фосфорът е един елемент, който действува благоприятно на развитието на кореновата система на растението и го предпазва от заболявания. Коренното напояване на растенията през първите години от живото им, също представлява добра профилактична мярка и лечение на заболяването.

Развитието на гъбата от рода phytophtora sp. се катализира от лошата аерация на почвата. Това се дължи на лошата порьозност на почвата и на нейното лошо оттичане. В такива случаи се стараем да посадим дръвчето достатъчно високо, що се отнася до нивото на почвата и да натрупаме повърхностна почва до 3- 4 см под връзката с подложката. Това осигурява добра аерация на кореновата система и благоприятни условия за оттичане. Това са добре познатите на всички „самарчета". Дърветата засадени по този начин имат по- голяма необходимост от вода през първите две години. Едно повторно засаждане довежда също тока и до изменения на силата и енергичността на почвата и на новите засаждения. Новите дръвчета имат намален растеж и развитие. Това се превъзмогва с избора на подходящия сорт, подложка и система за засаждане. Програмата за торене се приспособява съобразно останалото. Що се отнася до крушата до този момент не са съобщени проблеми при повторното и засаждане.  

 

2. Феноменът на нередовното /алтернативно/ плододаване
Това е феномен, при който дърветата на ябълката плододават повече от нормалното едната година и почти изобщо на следващата. Това явление се наблюдава основно при силнорастящи дървета присадени върху семенни подложки или ММ106 на голяма възраст. Причините за това са концентрирани в различните обработвателни техники, които използва производителя, най- вече при прореждането и съкращаването. При резитбата ще е добре да се подновяват плодоносните органи и да се запазват само леторастите и ламбурдите. Леторастите представляват едногодишни малки клончета, при които плодната пъпка е разположена на върха /силно набъбнала/. Ламбурдите също са годишни плодоносни органи, които се появяват върху двегодишен клон - дървесина. Ламбурдите могат да плододават общо 3 години. Това обаче трябва да се избягва, защото след първата година се намалява качеството на плода, който произвежда. Физиологичното развитие на ламбурдата трябва да е сладното: При резитбата оставяме младите ламбурди да създадат пъпки и плод и през следващата година да ги отстраняваме, било самостоятелно, било чрез късо клонче ги пренасяме на някои съседни леторасти. Леторастите също ни дават плодове с много добро качество. Тяхното физиологично развитие е следното: Когато връхната пъпка е в период на цъфтеж и образува по 5-6 цвята производителят трябва да разреди семената, оставяйки  само едно да порасне. Когато броят на плодните пъпки на дадено дърво е малък, при много от сортовете от всяка пъпка се образуват по няколко плода  Понеже плодните пъпки на ябълката са смесени, като се отстранят отделни силни леторасти се създават условия за по- добро узряване на плодните клончета и за по- добро оцветяване на плодовете. Работейки по този начин и поддържайки хранителното равновесие на дървото феноменът на алтернативното плододаване няма да ни притеснява.

3. ДРУГИ ФАКТОРИИ ВЛИЯЕЩИ НА ПЛОДОДАВАНЕТО

През периода на цъфтеж почти всички производители и най- вече тези, които отглеждат сортовете Red Delicious прибягват до употребата на хормонални препарати за връзването на плод. Това са предимно гиберилини и бензиладенини.  Правилното използване на тези хормонални препарати води до желаните резултати в плододаването и формата на плодовете. Установено е, че те действуват преустановяващо на селективното поведение на плодовете по време на съхранение. Така плодовете силно проявяват симптомите на вътрешно покафеняване. Освен това натовареният с бензиладенин плод има негативни последици за човешкия организъм, поради опасната химическа същност на бензиладенина. Правилното връзване на плода в един разсадник представлява резултат от разбирането на физиологията на цъфтежа, нуждите на растението, което се намира в тази фаза и естествено равновесието на хранителното състояние на дървото. В зависимост от различните стадии, в които се намират плодоносните органи на ябълката или крушата те имат и различна необходимост към храните. Тук е моментът да се намесим с подходящите комбинации от хранителни добавки, за да покрием тези липси от храна, които съществуват реално в дървото ни. Разсадниците „Пулцидис" и „KIKU  Hellas" са тези, които подкрепят и помагат на производителите на ябълки или круши при този невралгичен стадий от развитието на растенията им. Те предлагат специална програма за пръскане, с която се цели:  

а/ Добро плододаване всяка година.
б/ Уравновесено хранително състояние на дървото.
г/ Привлекателен външен вид на плодовете.
д/ Отлично селективно поведение.
е/ Минимално наличие на остатъци от опасни вещества.
ж/ Максимално намаляване на себестойността за отглеждане.

Тази програма за пръскане се е изготвила с помощта на дългогодишния опит на Испанската фирма АМС Chemical Ltd и Trichodex  SA. и нейно мерило се явяват вашите успехи. Продукцията на световно- признатите предприятия в Северна Гърция се представляват от нас /вижте специалната страница/. Можете да ги намерите при своите агрономи по места. Поискайте ги!

 


KIKU Hellas

2008 TORUS internet applications