РАВНОСМЕТКА И МНЕНИЯ ОТНОСНО СИСТЕМИТЕ НА ФОРМИРАНЕ

РАВНОСМЕТКА  И  МНЕНИЯ  ОТНОСНО  СИСТЕМИТЕ  НА  ФОРМИРАНЕ

Факта, че в Гърция средната стойност на собствена земя е малка, налага овощаря да използва фактора ПОЧВА по възможно най- добрия и продуктивен начин. Ще трябва 1000m2 така да се обработят, че да дадат най- големия количествен резултат з най- кратък период от време и разбира се с най- малко разходи по продукцията. Така например за една градина от 10 декара, за която сме решили да засадим с ябълки ат сорта Red Cap например нашето остойностяване изглежда така:

Система за формиране: Fuseto. Дръвчета: С оформени странични клони. Разстояния при засаждането: 3,5 χ 1,25 - това са 230 дървета на декар. Подложка: М26. Опрашител: Golden Smoothee. Противоградушкова конструкция от черна мрежа. Използването на материала Bayco за подпора на дръвчетата в 4 реда. Напояване - капково или въздушно. Сумарната цена за декар възлиза на 2640 евро. Субсидии /помощи/ от държавата за вреди от градушка са 1250 евро за декар.

Общо разходи: около 1400 евро за декар за изграждането на градината /разсадника/.

Производителност: 1ва година: 3 ябълки на дърво

                                        175кг/дк  х 0,55 = 96 евро

                                   2ра година: 15 ябълки на дърво

                                          900кг/дк  х 0,55 = 495 евро

                                   3та година: 30 ябълки на дърво

                                           1800кг/дк  х 0, 55 = 990 евро

                                    4, 5, 6 та години: 50 ябълки на дърво

                                             2875кг/дк  х 0,55 = 1581 евро

Горепосочените цени за кг ябълки са относителни, но много близки до средната стойност. Така че, сами се убеждаваме, че за 4 години живот на една градина погасяването на разходите е очевидно. При системата на линейната палмета през 4 тата година вече имаме белезите на добро плододаване и печалба. Най-съществените преимущества, които притежават първите две системи за формиране на засаждането са следните:

  • по- ниска стойност на продукцията, агротакси, работници
  • постоянно и стабилно качество
  • Търговска еластичност, т.е. възможност за кратко време да произведем плодовете от даден сорт, който се търси на пазара. Защото се е забелязало, че всички сортове на всички плодни дървета имат своя определен пазарен цикъл. Този цикъл е с различни варирания на цените на производителя. Като резултат на това една градина, която живее 20 години, всъщност има икономическа възвращаемост 8- 10 години. Градините, в които интензивно се отглеждат плодови насаждения дават възможност на продукцията да използува за кратко време вероятни екзалтации на цените на пазара.

 


KIKU Hellas

2008 TORUS internet applications