Gala Schniga®


Произход: Пренадлежи към групата сортове Gala.

Поведение на дръвчето: Това е сорт с висок растеж, затова се препоръчва да се присажда върху джуджета - подложка, най- вече М9.

Съседи за опрашване: Golden smoothee, Red Delicious, Granny Smith, Fuji KIKU (Brak).

Характеристики на плода: Привлекателния, набразден червен цвят, в съчетание със специалния му вкус поставя този сорт между тези с високи вкусови качества. Не изгаря от слънцето и представлява добър избор за отглеждане на ябълки в равнинни части.

Прибиране на реколтата: Реколтата обикновено се прибира след средата на август, когато захарността достигне около 13 brix.

Други характеристики: Това е сорт, при който средната големина на плода надминава 80mm. Притежава свойства за съхранение. Преимуществото му на ранно зреене го поставя при едни от най- изгодните икономически сортове.

 

Red Cap® Valtod (S)


Произход: Произхожда от Америка.

Поведение на дръвчето:  Дърво със среден разтеж, приличащо на това на Redchief. Развитието му е по- буйно от това на Superchief Sandidge. Препоръчва се да се присажда на подложка М26 и ММ106.

Съседи за опрашване: Може да се кръстосва със сортовете от групата Gala, със Granny Smith, Fuji и Golden.

Характеристики на плода:  Плод с класическа удължена форма с изявени израстъци в долната си част. Оцветява се на 100%  много рано, дори ако расте на ниска височина, без да изгаря от слънцето.

Прибиране на реколтата: Придобива необходимите критерии за събиране 5 дена преди Redchief.

 

Super Redchief


Произход: Явява се случаен избор на сорта Redchief Camspur. За първи път е намерен във Вашингтон - САЩ.

Поведение на дръвчето: Това дърво е от типа spur. За условията на Гърция се препоръчва да се присажда на подложка М26 при всички видове системи за отглеждане на ябълка.

Съседи за опрашване: Golden Smoothee, Gala, Granny Smith

Характеристики на плода: Плодът е особено ярък. Придобива червения цвят рано, много по- рано от познатия сорт Redchief. По този начин се предпазва от слънчевите изгаряния. Формата е обичайната за Red Delicious с петте характерни израстъка в долната му част. Удължаването на плода се постига единственно с хормони, там където климатичните условия не са благоприятни.

Прибиране на реколтата: Този сорт узрява едновременно с познатия сорт Redchief. Преждевременното  му оцветяване позволява ранно събиране на реколтата. Достигането обаче на необходимата захарност / 11- 12 brix/ става едновременно със сорта Redchief. Този факт дава възможност за съхранение на плодовете.

 

Red Johnaprince


Произход: Пренадлежи към семейството на Johnagold.

Поведение на дръвчето: Изключително буен растеж със странични прирасти. Притежава големи, пепелно зелени листа.

Съседи за опрашване: Поради факта, че този сорт е тривидов за кръстоването е необходимо наличието на други двама съседи. Например Golden Smoothee и Fuji KIKU или Granny Smith в комбинация с някой сорт от групата на Red Delicious, например Red Cap.

Характеристики на плода: Плодът е едър и много червен. Оцветяването покрива почти 90% от плода. Притежава леко кисел вкус и хрупкаво месо.

Прибиране на реколтата: Плодът узрява след 15- 20 септември, когато достигне приблизително 13 brix захарност и 8% кисилинност. Съпротивлението на тъканта към налягането трябва да е приблизително 6kg/cm2.

Други характеристики: Групата Johnagold е известна с чувствителността си към заболяването "Bitter pit" (Джонатанови петна).  Сортът Johnaprince  е показал една много добра устойчивост към това заболяване. Препоръчва се да се отглежда само в полупланински и планински райони.  

 

Johnagold Decosta


Произход: Открита е в разсадника Hageland в Белгия.

Опрашители: Това е тривидов сорт. Необходимо е наличието на два опрашителя за правилното оплождане. Непременно е присъствието на един сорт от групата на red Delicious, като Red Cap и един сорт от Schniga, Fuji KIKU Fubrax или Golden.

Характеристика на плода: Плодът се отличава с яркочервен, блестящ цвят.

Прибиране на реколтата: Плодовете се прибират сравнително по-рано / 5-7 дена/ от тези на класическия сортJohnagold. Обикновено прибирането се извършва в две фази.

Други характеристики: Сорт, който плододава непосредствено с много добри добиви. 75% от плодовете му се класафицират в първа категория по качество.

 

Golden DeliciousГрупата на Golden обхваща сортовете Golden Smoothee, Reinders и В.

Произход: Клонът Golden B произхожда от Холандия. Клонът Golden Smoothee идва от Америка и представлява случайни кръстоски на Golden Delicious. Това дърво е с изключително буйно развитие и е много плодовито. Клонът Golden Reinders е най- болнав през развитието си.

Съседи за опрашване: Gala, Red Delicious, Granny Dmith, Fuji.  

Характеристики на плода: Това е добре познатия ни плод с жълт цвят и голям размер. Клоните Golden Smoothee и Reinders не се засягат от ръжда. Първият е с ярко жълт цвят, докато вторият зеленее и след беритбата през периода на съхранение придобива жълтия си. При клона Golden B в Гърция се забеляза, че в много области развива ръжда и така се намалява търговската му стойност.

Беритба: Всички клонове от вида Golden се берат след средата на септември.

Други характеристики: Плодовете са особено вкусни и ароматни. Кожата им е много чувствителна към наранявания и контузии. Поради тази причина трябва да се внимава особено при беритбата. Препоръчително е тези дървета да се засаждат в области, където няма висока атмосферна влага. За предпочитане да бъдат наклонени, като по този начин се избягва появата на ръжда по плодовете.

 

Fuji KIKU® Fubrax (S)


Произход: Произхожда от Aumori - Япония. Представлява случайна вариация на плодовете Fuji.

Поведение на дървото: Силнорастящо дърво с големи пепелнозелени листа и петна по кората на клоните. Клоните и разклоненията образуват странични прирасти. Образуват плодове главно върху слаби и торбести клончета.

Съседи за опрашване: Granny Smith, Red Delicious, Golden, Gala.

Характеристики на плода: Плодовете са много едри, кълбовидни до конусовидни. Цветът е размито червен на ивици. Изключително месети и хрупкави плодове със сладък вкус и богати на сок.

Беритба: Зреят през първите 10 дни на октомври. Характерното при тази ябълка е, че до 15 септември обвивката и е още зелена и в последствие, в зависимост от областта, където вирее постепенно почервенява.

Други характеристики: Плодовете проявяват много добри качества за съхранение без това да повлиява органо- вкусовите им качества. Червеният цвят на плода се постига по- ефикасно в области, където 15 дена преди беритбата температурната амплитуда между деня и нощта е около 12° - 14°С. Колкото е по- голяма температурната разлика, толкова цветът е по- наситен и ярък. Плодовете на сорта Fuji KIKU Fubrax (S) могат да се опаковат и транспортират във фирмените касетки на този сорт. Те притежават логото trademark KIKU. Този факт се гарантира юредически  от KIKU Hellas, която е изключителен представител на ябълките KIKU за Гърция.

 

Granny Smith


Произход: Този сорт идва от Австралия и се е разпространил в цяла Европа, поради агрономическите си качества.

Поведение на дървото: Дърво силнорастящо и особено плодовито.

Съседи за опрашване: Red Delicious, Fuji, Golden, Gala

Характеристика на плода: Плодовете са едри, интензивно зелени с белезникави петънца.

Беритба: Когато този сорт е присаден на подложката ММ106 беритбата се извършва след първата половина на октомври. Използването обаче на други подложки- джуджета провокира по- ранно зреене.

Други характеристики: Особено чувствителен сорт към брашнестата мана. При използването на подложка М9, ако плодът презрее на дървото, то тогава той променя оцветяването от действието на слънцето. В тези случаи плодовете пожълтяват или побеляват. При по- гъсто засадени дръвчета да се използуват противоградушкови мрежи.

 


KIKU Hellas

2008 TORUS internet applications