Ябълка 

За  Гърция ябълката се явява един  от най- важните видове плодни дървета. Нейното отглеждане се осъществява на големи площи, намиращи се в полупланински, планински, а също и райони с по- ниска надморска височина. Годишният добив от този плод през последните три години достига 260.000 тона. И този добив е стабилен. Господствуващо място при ябълката заемат сортовете от групата на Red Delicious с основен представител сорта Redchief. Той се появи през последните 15  години, за да измести по- старите сортове като Starking и Starkimson.

Плодовете на групата  Red Delicious са много красиви и представителни. В зависимост от клона и областта те са различно червени. Но тези плодове нямат особени вкусови качества, селективна способност и хрускавост. Всъщност външният вид на тези ябълки е фактора, който печели потребителскита маса. През последните години много вариации на  Red Delicious  са оказали влияние на външността на различни сортове като: Red Cap, Redchief, Camspur, Superchief и др.

Втория по- разпространен и популярен  сорт ябълки е Golden Delicious /червена превъзходна/ заедно с всички нейни вариации. Следват сортовете Granny Smith, групата от сортовете Gala и Johnagold и накрая в листата по популярност е Fuji KIKU.  На европейско ниво тези дадености се различават, тъй като основна роля за покупвателната  функция на ябълките играят техните вкусово- качествени характеристики и не толкова външният им вид. И така на първо място по производство и консумация тук се нареждат Golden Delicious, следвани от Gala, Beauburn, Jonnagold и Idared. На последно място тук се нареждат Red Delicious и Fuji.

През последните години прави силно впечатление феноменът на образуване на различни club сортове на международно ниво. Това означава, че една фирма, която създава един конкретен сорт ябълки го узаконява юредически като образец, чрез който образец  се предвижват плодовете на конкретния сорт. По този начин се извършва рекламата или продажбата и предлаганите плодове. При много от тези фирми разположението към произвеждания продукт е окончателно и безвъзвратно за целия жизнен период на ябълковата градина.  Такъв пример е фирмата "Pink Lady" , заради семената на сорта  Gripps Pink. Други пък дават право на избор на производителя той сам да избере какво да произвежда. Така работи например фирмата KIKU Ltd. Представителството на тази фирма за Гърция се осъществявя от KIKU Hellas. Тя нотариално подсигурява производителя за отглеждането на сортовете Fuji KIKU (Brak) и Fuji KIKU Fubrax за желания от него период от време.  Повече информация по този въпрос ще получите в специално изготвената страница за това към сайта.

 


KIKU Hellas

2008 TORUS internet applications