ПОДЛОЖКИ

М9 Т337

Това е подложка с нисък растеж, подходяща за гъсто засаждане. Неговата употреба се препоръчва при сортове със силен растеж като Fuji, Gala и т.н. Доказано е, че това е най- стабилната подложка по отношение на производителност и устойчивост към гъбички. Най- вече към гъбата от рода phytophthora sp. и така нар. фитофторно гниене. Задължително е привързването и към подпорната конструкция. Това е най- разпространената подложка в целия свят.

Не се препоръчва съчетаването и със сортовете от групата Red Delicious.

В Гърция тази подложка е с доказани качества. Тя дава 65% по- силни и жизнени дървета в сравнение със семенната подложка на ябълката malus domestic. Образува отлично съчетание с дърветата на сорта Red Delicious за всички видове засаждане на този сорт. Притежава задоволителна устойчивост към фитофторното гниене. Нуждае се от внимателни грижи ежегодно, за да има добра продукция. Качеството на плода, който ражда е много добро.

Избягва се съчетаването със сортове като Fuji, Gala, Johnagold и т.н.  Добро съчетание има тази подложка и със сорта Granny Smith.

ММ106

Проявява се като среднорастяща до силнорастяща подложка (85%). Притежава особена чувствителност към фитофторното гниене. Избягва се употребата му при гъсти насаждения с интензвен растеж. Също така в райони, където влагата е голяма и се напояват поройно, както и на места, където се извършва повторно засяване на ябълковата градина също е желателно да се избягва използването на тази подложка. Плодовете са сравнително дребни и се нуждаят от внимателно разреждане. Има добре развита коренова система, поради което не е необходимо привързването и към подпорна конструкция.

ММ111

Това е подложка със среден до силен растеж. Много добре се съчетава със сортовете Red Delicious. Най- важната особеност и преимущество на тази подложка в сравнение с ММ106 е нейната по- голяма устойчивост към фитофторното гниене. Тази е причината да препоръчаме тази подложка вместо ММ106.


KIKU Hellas

2008 TORUS internet applications